Clinical care/education/nutrition/psychosocial research

Long-term safety and efficacy of alogliptin, a DPP-4 inhibitor, in patients with type 2 diabetes: a 3-year prospective, controlled, observational study (J-BRAND Registry)

Kohjiro Ueki, Yukio Tanizawa, Jiro Nakamura, Yuichiro Yamada, Nobuya Inagaki, Hirotaka Watada, Iichiro Shimomura, Rimei Nishimura, Hideaki Miyoshi, Atsuko Abiko, Hideki Katagiri, Michio Hayashi, Akira Shimada, Keiko Naruse, Shimpei Fujimoto, Masazumi Fujiwara, Kenichi Shikata, Yosuke Okada, Eiichi Araki, Tsutomu Yamazaki, Takashi Kadowaki, J-BRAND Registry Group, Hideaki Miyoshi, Atsuko Abiko, Sou Nagai, Katsuyuki Yanagisawa, Hiromichi Kijima, Shinji Taneda, Shigeyuki Saitoh, Daisuke Ikeda, Fuminori Hirano, Takanori Miura, Yoshihiro Miyamoto, Haruhiko Yoshimura, Mitsutaka Inoue, Masahiko Katoh, Osamu Nakagaki, Chiho Yamamoto, Akitsuki Morikawa, Kazuhiro Yoshida, Shin Furukawa, Takeshi Koshiya, Hajime Sugawara, Takumi Uchida, Yuichiro Yamada, Hideki Katagiri, Hiroshi Yamaguchi, Noe Takakubo, Yasushi Ishigaki, Susumu Suzuki, Takashi Shimotomai, Naoki Tamasawa, Jun Matsui, Takashi Goto, Toshihide Oizumi, Shinji Susa, Makoto Daimon, Jun Matsui, Hiroshi Murakami, Takashi Sugawara, Hiroaki Akai, Masahiro Matsumoto, Mari Nakamura, Yoshiji Ogawa, Takao Yokoshima, Tsuyoshi Watanabe, Hiroaki Satoh, Michio Shimabukuro, Kazuhisa Tsukamoto, Motoei Kunimi, Jo Satoh, Atushi Okuyama, Kazutaka Ogawa, Hideyuki Eguchi, Mamoru Kimura, Hiroshi Kouno, Yohei Horikawa, Shin Ikejima, Masaru Saitoh, Naoyoshi Minami, Akihiro Sekikawa, Ryo Suzuki, Toyoyoshi Uchida, Rimei Nishimura, Michio Hayashi, Akira Shimada, Toshihide Kawai, Nobuya Fujita, Ken Tomotsune, Shigeo Yamashita, Motoji Naka, Toru Hiyoshi, Yoshiyuki Nagai, Tomotaka Katoh, Kumiko Hamano, Kouichi Inukai, Takuma Kondo, Kazuhiro Tsumura, Yoko Matsuzawa, Masahiro Mimura, Masahiko Kawasumi, Izumi Takei, Yoshiaki Okubo, Masafumi Matsuda, Ichiro Tatsuno, Nobuyuki Banba, Satoru Yamada, Akihiko Ando, Masao Toyoda, Daisuke Suzuki, Takahiro Iijima, Yasumichi Mori, Yutaka Uehara, Yoshihiko Satoh, Hitoshi Shimano, Akihiro Isogawa, Kazuaki Yahata, Yoshimasa Asoh, Koichiro Kuwabara, Souichi Takizawa, Yasushi Tanaka, Koutaroh Yokote, Masako Tohgo, Takanobu Itoi, Shigeru Miyazaki, Hiroshi Itoh, Teruo Shiba, Takahisa Hirose, Mariko Higa, Masanobu Yamada, Osamu Ogawa, Masatoshi Kuroki, Shinobu Satoh, Makoto Ujihara, Kenjiroh Yamanaka, Hajime Koyano, Tadashi Yamakawa, Yoshihito Atsumi, Kenichiroh Takahashi, Kazuki Orime, Tsutomu Hirano, Jiroh Morimoto, Takuya Awata, Takashi Itoh, Yuzoh Mizuno, Naoyuki Yamamoto, Han Miyatake, Mina Yamaguchi, Hirohito Sone, Kenji Yamane, Masahiko Kure, Satoko Kawabe, Masahumi Kakei, Masashi Yoshida, Hiroyuki Itoh, Nobuaki Minami, Kazuki Kobayashi, Yusuke Fujino, Makoto Shibuya, Kazuki Fukui, Midori Hosokawa, Isao Nozaki, Chigure Nawa, Tamio Ieiri, Takayuki Watanabe, Yoshio Katoh, Takuyuki Katabami, Michiko Handa, Issei Shimada, Kenichi Ohya, Yoshihiro Ogawa, Takanobu Yoshimoto, Jiroh Nakamura, Keiko Naruse, Fumihiko Sato, Junko Sato, Naotsuka Okayama, Kenro Imaeda, Syuko Yoshioka, Masako Murakami, Takashi Murase, Yoshihiko Yamada, Yutaka Yano, Hiromitsu Sasaki, Yasuhiro Sumida, Kohei Ogawa, Osamu Yonaha, Hiroshi Sobajima, Mitsuyasu Ito, Atushi Suzuki, Atsuko Ishikawa, Takehiko Ichikawa, Shogo Asano, Makoto Nakamura, Shinobu Goto, Sakuma Hiroya, Hiroshi Murase, Shozo Ogawa, Hideki Okamoto, Kotaro Nagai, Koji Nagayama, Masanori Yoshida, Norio Takahashi, Kazuhisa Takami, Tsuneo Ono, Takanobu Morihiro, Daisuke Tanaka, Iichiro Shimomura, Noriko Takahara, Satoshi Miyata, Mamiko Tsugawa, Koichiro Yasuda, Seiji Muro, Masanori Emoto, Daisuke Koya, Ikuo Mineo, Ichiro Shiojima, Takeshi Kurose, Takashi Akamizu, Makoto Ohashi, Yumiko Kawabata, Mitsushige Nishikawa, Emiko Nomura, Yasuyuki Nishimura, Yasuhiro Ono, Yasuhisa Yamamoto, Keigo Naka, Kazuhiko Sakaguchi, Taizo Yamamoto, Rika Usuda, Hiroshi Akahori, Seika Kato, Akihito Otsuka, Hiroshi Maegawa, Masahiro Yamazaki, Hiroyuki Konya, Yutaka Umayahara, Takashi Seta, Hideki Taki, Masashi Sekiya, Naoki Matsuoka, Shinichi Mogami, Sumie Fujii, Toshiyuki Hibuse, Shingo Tsuji, Hirofumi Sumi, Yasuro Kumeda, Akinori Kogure, Kenji Furukawa, Akira Kuroe, Hideaki Sawaki, Narihiro Hibiki, Yoshihiro Kitagawa, Yukihiro Bando, Akira Ono, Rikako Uenaka, Seitaro Omoto, Yuki Kita, Eiko Ri, Ryutaro Numaguchi, Sachiko Kawashima, Ichiro Kisimoto, Kiminori Hosoda, Yoshihiko Araki, Tetsuroh Arimura, Mitsuru Hashiramoto, Koumei Takeda, Akira Matsutani, Kenichi Shikata, Yasushi Inoue, Fumio Sawano, Nozomu Kamei, Yasuo Ito, Miwa Morita, Yoshiaki Oda, Rui Kishimoto, Katsuhiro Hatao, Mitsuru Hashiramoto, Tomoatsu Mune, Fumiko Kawasaki, Hiroki Teragawa, Ken Yaga, Keita Ishii, Kyouji Hirata, Tatsuaki Nakatou, Yutaka Nitta, Naoki Fujita, Masayasu Yoneda, Masatoshi Tsuru, Shinichirou Ando, Toshiaki Kakiba, Michihiro Toyoshige, Tsuguka Shiwa, Masazumi Fujiwara, Hiroaki Miyaoka, Hitomi Imachi, Yasumi Shintani, Takenori Sakai, Tetsuji Niiya, Shinpei Fujimoto, Hisaka Minami, Yoshihiko Noma, Masaaki Tamaru, Yoshitaka Sayou, Tomoyo Oyama, Masamoto Torisu, Yuichi Fujinaka, Yoshitaka Kumon, Shozo Miyauchi, Haruhiko Osawa, Morikazu Onji, Toru Nakamura, Yoichi Hiasa, Yousuke Okada, Toshihiko Yanase, Kenro Nishida, Syuji Nakamura, Takashi Doi, Kunihisa Kobayashi, Nobuhiko Wada, Moritake Higa, Koji Matsushita, Yoshihiko Nishio, Ryoji Fujimoto, Yasuyuki Kihara, Shinichiro Mine, Tadashi Arao, Hiromi Tasaki, Yasuto Matsuo, Hirofumi Matsuda, Kohei Uriu, Masakazu Kobayashi, Kazuko Kanda, Kazuo Ibaraki, Yoshio Kaku, Yasuhiro Takaki, Iwaho Hazekawa, Kenji Ebihara, Eiichiro Watanabe, Iku Sakurada, Kazuhisa Muraishi, Tamami Oshige, Junichi Yasuda, Toyoshi Iguchi, Noriyuki Sonoda, Masahiro Adachi, Isao Ichino, Yuko Horiuchi, Udai Nakamura, Souichi Uekihara, Shingo Morimitsu, Mitsuhiro Nakazawa, Tadashi Seguchi, Kengo Kaneko, Yasuhiro Ono

10.1136/bmjdrc-2020-001787

January 13, 2021