Genetics/genomes/proteomics/metabolomics

New clinical screening strategy to distinguish HNF1A variant-induced diabetes from young early-onset type 2 diabetes in a Chinese population

Yumin Ma, Siqian Gong, Xirui Wang, Xiaoling Cai, Xinhua Xiao, Weijun Gu, Jinkui Yang, Liyong Zhong, Jianzhong Xiao, Meng Li, Wei Liu, Simin Zhang, Xianghai Zhou, Yufeng Li, Lingli Zhou, Yu Zhu, Yingying Luo, Qian Ren, Xiuting Huang, Xueying Gao, Xiuying Zhang, Rui Zhang, Ling Chen, Fang Wang, Qiuping Wang, Mengdie Hu, Xueyao Han, Linong Ji

10.1136/bmjdrc-2019-000745

March 31, 2020

Genetic factors and risk of type 2 diabetes among women with a history of gestational diabetes: findings from two independent populations

Mengying Li, Mohammad L Rahman, Jing Wu, Ming Ding, Jorge E Chavarro, Yuan Lin, Sylvia H Ley, Wei Bao, Louise G Grunnet, Stefanie N Hinkle, Anne Cathrine B Thuesen, Edwina Yeung, Robert E Gore-Langton, Seth Sherman, Line Hjort, Freja Bach Kampmann, Anne Ahrendt Bjerregaard, Peter Damm, Fasil Tekola-Ayele, Aiyi Liu, James L Mills, Allan Vaag, Sjurdur F Olsen, Frank B Hu, Cuilin Zhang

10.1136/bmjdrc-2019-000850

February 13, 2020